اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 3,326,217,130,945 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,906 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,205 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,887 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,306,687

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا ملك محمدي، فريبا پويانفر، سيد علي تقوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش