بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,022,044,795,023 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,493 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 988,565 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,445 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,021,541

صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/04

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه امين

متولی صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا ملك محمدي، فريبا پويانفر، سيد علي تقوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دارياروش

نمودار‌ها