اخبار

عنوان تاریخ درج
سود اسفندماه صندوق با نرخ 20% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد 1398/12/26
واریز سود بهمن ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/12/03
برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 1 بهمن 1398 1398/11/06
واریز سود دی ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/11/01
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1 بهمن 1398 1398/10/22
برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 16 دی 1398 1398/10/17
برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 11 دی 1398 1398/10/14
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398 1398/10/07
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 11 دی 1398 1398/10/03
واریز سود آذر ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/10/01
واریز سود آبان ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/09/02
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1 آبان 1398 1398/08/26
واریز سود مهر ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/08/01
واریز سود شهریور ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/07/01
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 1398/06/20 1398/06/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ1398/06/20صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1398/06/10
سود مردادماه صندوق امین سامان امروز واریز میگردد 1398/06/02
سود تیرماه صندوق امین سامان امروز واریز میگردد 1398/05/01
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1398/03/21 1398/03/21
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 98/03/21 1398/03/07
واریز سود فروردین ماه 98 صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1398/02/02
واریز سود اسفند ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد 1397/12/26
تائید سازمان مبنی بر پرداخت سود زودتر از موعد مطابق مجمع 1397/11/28 1397/12/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 1397/11/28 1397/12/08
واریز سود بهمن ماه 97 صندوق امین سامان 1397/12/01
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 1397/11/28 1397/11/30
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 28-11-97 1397/11/17
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1397/11/01
واریز سود دی ماه 97 صندوق امین سامان 1397/11/01
واریز سود آذر ماه 97 صندوق امین سامان 1397/10/01
واریز سود مهرماه 97 صندوق امین سامان 1397/08/01
واریز سود مردادماه صندوق امین سامان با نرخ 18.5 درصد 1397/06/03
شماره تلفن های جدید جهت ارتباط با صندوق 1397/05/21
واریز سود تیر ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه 1397/05/01
صدور و ابطال غیر حضوری در صندوق 1397/04/24
لینک سامانه سجام 1397/04/24
الزامات ثبت نام در سامانه سجام 1397/04/24
واریز سود خرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18.5درصد بصورت سالانه 1397/04/03
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 28 خرداد 97 1397/03/28
دعوت از سهامداران ممتاز بابت حضور در مجمع صندوق امین سامان 1397/03/02
واریز سود اردیبهشت ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه 1397/03/01
شیوه صدور و ابطال اینترنتی در صندوق سرمایه گذاری امین سامان از طریق تارنمای صندوق 1397/02/29
اسامی حاضرین در مجمع 5 اردیبهشت 97 1397/02/15
دعوت به مجمع صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1397 1397/01/26
پرداخت سود اسفند ماه 1396 صندوق امین سامان 1397/01/06
سود بهمن ماه صندوق امین سامان به حساب سرمایه گذاران واریز شد 1396/12/02
اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 10 بهمن 96 1396/11/14
بازدهی صندوق برای دوره دی ماه برابر 18.18 درصد سالیانه محقق شد. 1396/11/01
واریز سود آذرماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه 1396/10/03
سود آبان ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1396/09/01
پرداخت سود مهرماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1396/08/01
بازدهی صندوق برای دوره شهریور ماه برابر 19.5 درصد سالیانه محقق شد. 1396/07/02
دعوت به مجمع صندوق مورخ 7 شهریور 1396 1396/06/01
بازدهی صندوق برای دوره مرداد ماه برابر 19 درصد سالیانه محقق شد. 1396/06/01
سود دوره ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1396 پرداخت شد 1396/05/03
بازدهی صندوق برای دوره خرداد ماه برابر 19 درصد سالیانه محقق شد. 1396/04/13
بازدهی صندوق برای دوره اردیبهشت ماه برابر 18.87 درصد سالیانه محقق شد. 1396/03/01
بازدهی صندوق برای دوره فروردین ماه برابر 19 درصد سالیانه محقق شد. 1396/02/03
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره بهمن ماه ١٨.٤٧درصد محقق شد... 1395/12/03
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره دی ماه ١٨.٢ درصد شد... 1395/11/02
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آذرماه ١٨.٣١ درصد شد... 1395/10/01
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آبان ماه ١٨.٥ درصد شد... 1395/09/02
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد شد. 1395/08/01
بازدهی محقق شده صندوق برای دوره شهریور ماه ١٩.٥ درصد شد... 1395/07/03
بازدهی محقق شده صندوق برای مردادماه ٢٠.٢درصد شد... 1395/06/01
بازدهی محقق شده صندوق برای تیرماه ٢٠.٥درصد شد... 1395/05/02
به روزترین اخبار و اطلاعات در مورد صندوق سرمایه گذاری امین سامان را در کانال تلگرامی telegram.me/aminesaman دنبال کنید. 1395/04/06
بازدهی محقق شده صندوق برای خردادماه ٢١ درصد شد... 1395/04/01
بازدهی محقق شده صندوق برای اردیبهشت ماه ٢٠.٥٨ درصد شد... 1395/03/01
تغییر نوع صندوق از تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٨ 1395/02/19
بازدهی محقق شده صندوق ٢١.٠٨ درصد شد... 1395/02/04
بازدهی محقق شده صندوق ٢٢.٠٢ درصد شد... 1395/01/08