دعوت به مجمع صندوق مورخ 7 شهریور 1396

        بدین­وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز صندوق امین سامان دعوت به عمل می­آید در جلسه مجمع صندوق که در روز سه­شنبه مورخ 07/06/1396 ساعت 14:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می­شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

-         تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق از "موسسه حسابرسی فاطر" به  " شرکت سبدگردان پاداش سرمایه "

-         سایر موارد