واریز سود مهرماه 97 صندوق امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به مهرماه 1397 بازدهی ای معادل 18 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد14.796 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.