سود آبان ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند سود آبان ماه واحد های صندوق امین سامان با نرخ 18.4%  سالانه (15.124 ریال برای هر واحد) به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

با تشکر