واریز سود آذرماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق صندوق می رساند سود یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 با نرخ 18 درصد و ضریب پرداخت  14794 ریال به ازای هر واحد در تاریخ  دوم دی ماه 1396 به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز گردید.