پرداخت سود اسفند ماه 1396 صندوق امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند: سود اسفند ماه صندوق امین سامان با نرخ 18 درصد و ضریب 14.304 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.