واریز سود اردیبهشت ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 بازدهی ای معادل 18 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد15.291 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.