دعوت از سهامداران ممتاز بابت حضور در مجمع صندوق امین سامان

 

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین سامان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه مورخ 28/03/1397 ساعت 14 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار مشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396.
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 29/12/1397.
- سایر موارد.مدیر صندوق سرمایه گذاری امین سامان