واریز سود خرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18.5درصد بصورت سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 بازدهی ای معادل 18.54 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد15.754 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.