الزامات ثبت نام در سامانه سجام

ثبت نام در «سـجـام» یکبار برای همیشه و یکبار برای کلیه ارکان بازار از جمله تشکلهای خود انتظام، نهادهای مالی، خریداران واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ناشرانی خواهد بود که در بازار سرمایه اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.

ثبت نام کنندگان پس
از احراز هویت، از ارائــه اطلاعات مجدد و مکرر در بازار سرمایه بی نیاز بوده و با
یکبار ثبت نام به کلیه خدمات بازار سرمایه ایران دسترسی خواهند داشت. نظر به
اهمیّت و ضرورت ثبت نام در این سامانه موارد زیر به استحضار کلیه سرمایه‌گذاران و
فعالان میرسد؛

- پس از گذشت 6 ماه تقویمی از تاریخ صدور این اطلاعیه هیچ شخص
حقیقـی و حقـوقـی نمی تواند بدون ثبت نام در این سامانه، در بازار سرمایه خدماتی
از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار و صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
و ... را دریافت کنند.

- از تاریخ صدور این اطلاعیه ارائه کلیه خدمات به اشخاص حقیقی و
حقوقی جدید در بازار سرمایه از جمله صدور کد معاملاتی در کلیه بورس‌ها، صدور
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، صدور کد سبدگردانی و ... صرفاً پس از ثبت نام در
این سامانه امکان پذیر خواهد بود.

- نحوۀ مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب جهت احراز هویت ظرف یک‌ماه آینده از طریق صدور اطلاعیه و ارسال پیامک به استحضار ثبت‌ نام کنندگان خواهد رسید.

در صورت نیاز به
هرگونه اطلاعات تکمیلی و راهنمایی جهت ثبت نام در این سامانه با تلفن 6461-021
تماس حاصل کنند.