واریز سود تیر ماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان با نرخ 18 درصد بصورت سالانه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به تیر ماه 1397 بازدهی ای معادل 18 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد15.289 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.