واریز سود مردادماه صندوق امین سامان با نرخ 18.5 درصد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به مردادماه 1397 بازدهی ای معادل 18.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد15.716 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.