واریز سود آذر ماه 97 صندوق امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به آذر ماه 1397 بازدهی ای معادل 18 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد14795 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.