واریز سود دی ماه 97 صندوق امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به دی ماه 1397 بازدهی ای معادل 20.15 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد16568 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.