تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم و سهامداران ممتاز صندوق می رساند: مطابق با تائیدیه سازمان محترم بورس طی نامه شماره 43409/122 مورخ 1397/10/18 صاحبان مجاز امضا صندوق به شرح زیر می باشد. 1-سعید بداغی 2-بهروز خالق ویردی 3-اسماعیل بینایی 4-سید علی تقوی 5-احسان جنگجوی