دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 28-11-97

بدین وسیله از سهامداران ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری امین سامان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 ساعت 10 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان  ولیعصر، بالاتر از میراماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می شود، حضور به هم رسانند.