واریز سود اسفند ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به 25 اسفند ماه 1397 بازدهی ای معادل 20 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد13.700 ریال (به ازای 25 روز) سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.