واریز سود فروردین ماه 98 صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 بازدهی ای معادل 20 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد19.182 ریال (به ازای 35 روز) سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.