دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 98/03/21

بدین­وسیله از سهامداران ممتاز و ارکان صندوق دعوت به عمل می­آید در جلسه مجمع صندوق که در روز سه شنبه مورخ 21-03-98 ساعت 15 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می­شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

-         استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

-         استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29-12-97.

-         تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29-12-97.

-         انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 29-12-98.

-          تغییر هزینه نرم افزار صندوق.

-         تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق.

-         عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران.

-         تصویب هزینه ثبت و نظارت سازمان بر صندوق­های سرمایه گذاری.

-         سایر موارد.