اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 1398/06/20

اسامی افراد زیر در مجمع صندوق مورخ 20 شهریور ماه 1398 مبنی بر تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"  به شرح زیر اعلام می گردد:

1. سرکار خانم شبنم آذربایجانی به عنوان رئیس مجمع
2. جناب آقای سید علی تقوی به عنوان ناظر مجمع (نماینده مدیر)
3. جناب آقای هاشم فتح آبادی به عنوان ناظر مجمع(نماینده متولی)
4. سرکار خانم فریبا پویان فر به عنوان دبیر مجمع