دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1 آبان 1398

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 1 آبان 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- تمدید مجوز فعالیت صندوق امین سامان به مدت سه ماه تا تاریخ 1398/11/03.