دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 11 دی 1398

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 11 دی 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- تغییر ماده 22 اساسنامه صندوق.

- تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 1397/07/10 سازمان بورس و اوراق بهادار.

- سایر موارد