دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 16 دی 1398

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 16 دی 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار.