برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 16 دی 1398

مجمع صندوق سرمایه ­گذاری امین سامان با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی­عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

دستور جلسه :

- تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار.