دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1 بهمن 1398

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 1 بهمن 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- تمدید فعالیت صندوق امین سامان.