برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 1 بهمن 1398

مجمع صندوق سرمایه ­گذاری امین سامان با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/01 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی­عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

دستور جلسه :

- تمدید فعالیت صندوق امین سامان.