واریز سود بهمن ماه صندوق امین سامان با نرخ 20 درصد

باسلام

به اطلاع دارندگان واحد های صندوق امین سامان میرساند سود بهمن ماه صندوق با نرخ بازدهی 20 درصد سالانه با ضریب 16.442 ریال امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.

با تشکر

مدیریت صندوق امین سامان