بازدهی صندوق برای دوره اردیبهشت ماه برابر 18.87 درصد سالیانه محقق شد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به اردیبهشت 1396 بازدهی ای معادل 18.87 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 16032 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.