بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان در تاریخ 1390/04/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امید نامه ای مجمع مورخ 21 خرداد 1398
تغییرات امید نامه ای مبنی بر پرداخت سود زودتر از موعد اسفند ماه /مجمع 1397/11/28
(1)تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 910718
(1)تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 920523
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 920221
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 910718
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 8 آذر 1393
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 26اردیبهشت 95
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 18 فروردین 95
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 14 شهریور 95
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع صندوق مورخ 14 دی 94
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/06/07
تغییرات امیدنامه صندوق امین سامان مصوب مجمع مورخ 15 اردیبهشت 1394
تغییرات امیدنامه
تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم افزار مجمع مورخ 28 تیر 1396
آگهی تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 8 آذر 1393
آگهی تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 2 شهریور 1393
آگهی تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 26/12/1392